paardenzorgboerderij.nl
Weekend Logeeropvang - Zorgboerderij Leestensch Hof
In de logeerprogamma’s wordt er gewerkt vanuit een vaste structuur door middel van dagschema’s. Dit is te vinden op de memoborden in de beide units. Gedurende de dag worden er verschillende activiteiten aangeboden waar kinderen aan deel kunnen nemen. Kinderen … Continue reading →