paanluelwel.com
Wikileak on Bona Malwal
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 02 KHARTOUM 000914 SIPDIS DEPT FOR SE GRATION, S/USSES, AF A/S, AF/C, AF/E NSC FOR MGAVIN DEPT PLS PASS USAID FOR AFR/SUDAN ADDIS ABABA ALSO FOR USAU E.O. 1295…