oysteinbrager.com
ungTEKSTakershus 2017
Om forestillingen ungTEKSTakershus 2017 er forestillingen som kom ut av pilotprosjektet ungTEKSTakershus ved Akershus Teater. Etter et omfattende kursprogram og en manuskonkurranse satte vi opp to …