oykuseckisi.com
Sayı #105: "Gulyabani Öyküleri"
Muhayyel mahlûklardan bahsetmeyi seviyoruz. Onların hikâyeleri biraz daha özel oluyor. Gulyabaniler Yeşilçam'dan önce de aramızdaydı. Bir ninenin dudaklarında ya da bir çocuğun dağınık dolabında. Saklı. Saklandıkları yerleri seviyoruz. Bir gün oradan çıkıp karşımıza dikilmelerini umuyoruz. Bu gri