oximnasiodeacademo.wordpress.com
SOBRE O ROSTRO DO PAI E OS ESPELLOS PERVERSOS. UNHA LECTURA DE XOGUETES PRA UN TEMPO PROHIBIDO DE CARLOS CASARES
Por volta de 1970 o filósofo Eugenio Trías (1970: 26), daquela aínda mozo, escribía no seu libro Filosofía y carnaval: Hoy día podemos seriamente pensar que es falso el dicho popular de que sólo se…