oximnasiodeacademo.wordpress.com
Interrogantes da pastora
Por quen estes ardores, Por quen o doloroso acendemento Que brilla nos amores, Fatiga o pensamento E verte sobre as almas o tormento Dun día que pasou, Dun tempo derrubado de beleza, Dos mes…