oximnasiodeacademo.wordpress.com
Chaves
Conservo moitas chaves de portas que fechei ao longo da existencia. Casas, caixas, cadeados, Ferrollos e cancelas Que xa non hei de abrir. Entradas ou saidas De portas e lugares. Estoxos que gardab…