oximnasiodeacademo.wordpress.com
A navalla e a lúa
Recupero un texto, publicado en 1998 na revista arxentina de psicanálise Acheronta, e que daba por perdido. É o refugallo dun proxecto de libro que ficou sen rematar, reconvertido en artigo longo, …