oximnasiodeacademo.wordpress.com
Das cancións do vagabundo I
A tarde en que sentiu o cólico sagrado do mar pola cabeza E un enxamio de almacéns entre as chuvias da infancia Non chovía. Non sopraba ningún vento. Mesmo un neno que comprara un globo no quiosco …