oximnasiodeacademo.wordpress.com
Cidade de Saturno I
En Manhattan aluguei un pequeno apartamento Na exacta confluencia do Soho e China Town. Tiña enteiras as xornadas para andar pola cidade Camiñando sen destino até o linde da fatiga. E vagaba…