oximnasiodeacademo.wordpress.com
María Mariño, a flor das raparigas en sombra
Filme do ano 2007 sobre a poeta María Mariño, coa participación de Anxo Angueira, Camiño Noia, María Xosé Queizán, Xosé María Álvarez Cáccamo, Marga do Val, Román Raña Lama, Saleta Goi, Lara Bacelo…