oximnasiodeacademo.wordpress.com
épica VIII
e souben que era triste estar calado que andaban as palabras a ferver moendo os seus recordos contra as pedras e había unha distancia polo fondo e foi por esa altura que Nietzsche apareceu r…