oximnasiodeacademo.wordpress.com
maldita
de todos os palacios que habitei e torres e mansións e plácidos hostais e casas alugadas compradas emprestadas cabanas e galpóns e húmidos alpendres… de todos cantos foron unha noite acougo para o …