oximnasiodeacademo.wordpress.com
luz
a luz que agora filtran as vellas ameixeiras dispostas contra o fondo do xardín é luz de inverno seco de inhóspito xaneiro a luz que acaso veña do fondo do misterio veloz como ningunha das cousas e…