oximnasiodeacademo.wordpress.com
Interpretacións do cadro de Munch – 3
Aquel abriu o pozo e púxose a mirar Se dentro había espellos ou xílgaros ou tardes E así pasou o día, sen nada que enturbase Algún reflexo fondo das augas xa durmidas. A música que viña do fondo do…