oximnasiodeacademo.wordpress.com
ESCURA LADAIÑA: na morte de Francisco Fdez. del Riego
Dispón as flores murchas do tempo que pasou Á beira dos altares da tristeza E invoca os vellos deuses, tanxidos polo fume, Insólitas deidades de cobre e de ferruxe. E inicia unha pregaria, escura l…