oxigen2.net
Gâlceava neurofiziologiei cu filosofia – Completare la “Meandrele lui Broca”
Autorii* fac remarca deosebit de pertinentă că ceea ce poate fi adevărat sau fals sub aspect empiric, într-un enunț științific, poate avea sens sau nu, sub aspect conceptual. Ei remarcă faptul că g…