owldb.net
Shinri no Kagami, Tsurugi no You ni / Konomi Suzuki