overschrijvengesproken.nl
Schrijven is schrappen - Over Schrijven Gesproken
Misschien een dooddoener, maar schrijven ís schrappen. Drastisch schrappen in je manuscript kan het zoveel beter maken. Elk boek dat ooit uitgebracht is, is eerst nog herschreven. En soms wel meerdere keren. Want als de eerste versie van je verhaal klaar is, begint het eigenlijke werk pas. Van elke herschrijfronde wordt het beter. Zie het als …