overschrijvengesproken.nl
Als je in je verhaal vastloopt - Over Schrijven Gesproken
Soms loop je tijdens het schrijven ineens vast in je verhaal. Hoofdstukken lang ging het lekker, maar nu wil het niet meer. Hoe kan dat nou?? Er kunnen verschillende redenen voor zijn. De meest voorkomende vertel ik hieronder, plus een paar tips om het schrijven weer te hervatten. Begonnen zonder plan De meeste schrijvers …