oversattningar.wordpress.com
Varför anpassas vissa lånord till svenskt uttal och andra inte?
I svenskan uttalar man ofta engelskans j som ett svenskt, till exempel i namnet John, men i det arabiska lånordet hijab uttalar man ofta j-ljudet som i standardarabiskan, ungefär ”hidjab” – trots a…