oversattningar.wordpress.com
Hur digitalt är ditt land? Nya siffror visar att det behövs insatser för att frigöra Europas potential
Bryssel den 25 februari 2016 Från uppkopplingsmöjligheter och digitala färdigheter till offentliga tjänster har EU-länderna gjort framsteg sedan förra året som markerade EU-kommissionens lansering …