oumissainspire.com
Yoruba can rhyme!
Ki o to dale Mo maa lo sisale Lati pon mi kale Okan mi yoo si bale