oudehampsink.wordpress.com
Shoot met David
Af en toe schiet ik nog eens op basis van TFP (Time for Print) een serie foto’s om instellingen en technieken uit te proberen. De uitdrukking TFP is natuurlijk niet meer van deze tijd, vaak w…