otcom.sk
Plniči latrín. Tak nazýval Leonardo tých, čo si nevážili čas a život
Leonardo da Vinci poznačil už päť storočí. Prečo nás neprestáva inšpirovať až dodnes? Stano Lajda predstavuje renesančnú osobnosť polyhistora, umelca a vedca z Vinci. Lajda dokončil rekonštrukciu Poslednej večere.