otbs.no
3 gode grunner til at den erfarne magedanseren også burde danse ATS
Som en utøver med lang fartstid innen miljøet for klassiske og tradisjonelle former for “magedans”, har jeg opplevd at ATS noen ganger ikke får den anerkjennelsen den fortjener i deler …