ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Pamiątki z Kotorza (opolskie) - Ostatnia Fabryka Parowozów
Artykuł - galeria i bilety kolejowe dokumentujące stary DW PKP Kotorz Mały na linii kolejowej Opole Główne - Kluczbork.