ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Nastawnia w Jełowej (opolskie) - Ostatnia Fabryka Parowozów
Artykuł poświęcony nastawni JA w Jełowej (opolskie) wraz ze zdjęciami i opisami. Fotografie Norberta Tkaczyka.