ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Ok jedynki ze strychu - Ostatnia Fabryka Parowozów
Artykuł poświęcony jednej z bardzo licznych serii parowozów Ok1 w powojennej Polsce. Z archiwum Norberta Tkaczyka.