ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Impuls do kultury - pociąg "Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera" na stacji Gliwice - Ostatnia Fabryka Parowozów
Impuls do kultury. Dwa składy impuls przekazane do floty Przewozów Regionalnych w opolskiem promujące instytucje kultury - Filharmonię Opolską i Teatr im. J. Kochanowskiego.