ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Pocztówka z Opola (2) - Ostatnia Fabryka Parowozów
Fotografie Norberta Tkaczyka