ostanasuntoja.com
Veloista vapaa vai taloudellisesti vapaa asuntosijoittaja? YouTube #57
Tällä kertaa pohditaan, kumpi tavoite ”veloista vapaa” vai ”taloudellisesti vapaa” on asuntosijoittajan kannalta parempi: ovatko nämä toisensa poissulkevia tavoitteita mitä …