ostanasuntoja.com
Vuokralaisen yllättävä tarve muuttaa
Minulla ei ole tarvetta tehdä lisätuottoa vuokralaisen elämäntilanteen yllättävän muutoksen avulla. Mikäli vuokralaisella on tarve muuttaa ennen irtisanomisajan päättymistä, yritän yhteistyöllä löy…