ostanasuntoja.com
Motivoitunut myyjä
Mitä enemmän asunnon pystyy ostamaan alle markkinahinnan ja/tai muita kaupan ehtoja parantamalla sitä parempi sijoituksen tuotto sekä suoja ja jousto markkinahäiriöitä vastaan on. Parhaiten tämä to…