ostanasuntoja.com
Asuntosijoitustavoitteeni 2017
Aloitin vuoden 2016 julkaisemalla asuntosijoitustoimintaani liittyvät tavoitteet. Vuoden 2016 lopulla julkaisin tilinpäätöksen, miten tavoitteet toteutuivat. Vuoden vaihteen ympärillä olen pohdiske…