ostanasuntoja.com
Vuokratuotto-% asuntosijoituksen kannattavuuden mittarina
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan ”vuokratuotto-%” -tunnusluvun soveltuvuutta asuntosijoittamisen kannattavuuden mittarina