ostanamodellen.com
Dricka brunn, vill Du göra oss sällskap?
Tidigt på morgonen Fredagen 9 juni dricker vi brunn ur en Trefaldighetskälla. Anette finns på parkeringen vid Osby kyrka (Hantverksgatan). Kerstin finns på parkeringen vid Herbian i Östanå. Vi lämn…