ostanamodellen.com
ANETTE LINDENGARD
Homeopati för folk och fä: Homeopat Efter att ha jobbat många år som sjuksköterska och åtskilliga års letande efter någon metod, där inte endast symtomen behandlas utan även orsak och där det tas h…