ostanamodellen.com
Aktiviteter
En verksamhet med Miljö o Ansvars inriktning som bygger på samarbete för så väl stora som små. Verksamheten växer sakta men säkert fram i Östanå. Värdegrund: – Friskt, levande vatten – Ekologisk hå…