osr55.wordpress.com
Μωρά 3 μηνών δείχνουν ότι γενιόμαστε με άίσθηση ηθικής και δικαιοσύνης, δείχνουν όμως επίσης γενιόμαστε με τάση να μοιραζόμαστε σε «εμά»ς και τους «άλλους»
Μωρά 3 με 5 μηνών μας δείχνουν ότι γενιόμαστε με την άίσθηση της ηθικής και της δικαιοσύνης, μας δείχνουν όμως ότι επίσης γενιόμαστε με μια τάση να μοιραζόμαστε σε «εμά»ς και τους «άλλους» Όλα αυτά…