osnovibeograd.rs
Uticaj psihomotornih vežbi na razvoj dece sa specifičnim smetnjama - OŠ Novi Beograd
Ovaj rad je prezentovan na XII Međunarodnoj stručno-naučnoj konferenciji o obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju. Predstavlja dve studije slučaja o..