osnovibeograd.rs
Održani Dani defektologa 2019. - OŠ Novi Beograd
U periodu od 21. do 24.februara 2019.godine u Кongresnom centru „Zlatibor Mona“ održan je stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem Dani defektologa..