oslointernasjonaleteater.com
European Writers Lab
I forbindelse med Theatre Café Festival 2014 – 2015 gjennomføres en eksklusiv mentorordning for lovende dramatikere. Fire deltakere, en fra hvert av Theatre Café Festival-prosjektets samarbei…