oslointernasjonaleteater.com
European Theatre Encounter
Som en del av Theatre Café Europe 2014-2015 har OIT vært med på å arrangere European Theatre Encounter, et møtepunkt for teaterinteressert ungdom fra hele Europa. Rundt 50 17 – 26-åringer på …