oslointernasjonaleteater.com
Program 2016
Lesninger 2016 The Agony and The Ecstacy of Steve Jobs av Mike Daisey (USA) TILFANG – OIT og NBX på Cafeteatret med korttekster av Nelly Winterhalder (DE/NO), Kate Pendry (UK/NO), Khaled Elsh…