oslointernasjonaleteater.com
Dramaturgiske modeller – den utøvende kunstneren og det sceniske verket
Den 26. november 2016 samarbeidet Oslo Internasjonale Teater med Akershus Teater og Norsk Skuespillersenter om kurset Dramaturgiske modeller – den utøvende kunstneren og det sceniske verket. …