oslointernasjonaleteater.com
Mike Daisey
Mike Daisey skrev sin første monolog i 1997, og har siden skrevet mer enn femten monologstykker. New York Times har kalt ham en «master storyteller» og «one of the finest solo per…