oslointernasjonaleteater.com
Bruce Norris
Bruce Norris (f. 1960) er en amerikansk skuespiller og dramatiker bosatt i New York. Han er medlem av Steppenwolf Theatre Company, et av Chicagos ledende teaterkompanier, og har vært å se i en re…