oslointernasjonaleteater.com
Om utøverne i White Rabbit, Red Rabbit
Kate Pendry Kate Pendry er en britiskfødt skuespiller, performancekunstner og dramatiker, bosatt i Norge siden 1995. Hun har markert seg med konfronterende arbeider, med et personlig og politisk in…