oslointernasjonaleteater.com
White Rabbit, Red Rabbit av Nassim Soleimanpour
White Rabbit, Red Rabbit av Nassim Soleimanpour A play about death, freedom and bunnies Seks kvelder, seks scener, seks utøvere Hvem trekker i trådene i ditt liv? Hvem later du som du er? Selv om h…